Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

lapis-lazuli
7891 b7d3
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
lapis-lazuli
- Więc wierzysz w drugą szansę? - Zagryzam usta.
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę - dodaje.
— Stephanie Perkins ,,Lola i chłopak z sąsiedztwa"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaaleander aleander
lapis-lazuli
- Co Cię boli?
- Wszystko mnie boli. Gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Edward Stachura
Reposted frommowiami mowiami viaune-raconteuse une-raconteuse
lapis-lazuli
lapis-lazuli
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapozakontrola pozakontrola
lapis-lazuli
7803 c053
lapis-lazuli
lapis-lazuli
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
lapis-lazuli
9048 ae0b 500
Reposted fromdelain delain viapikkumyy pikkumyy
lapis-lazuli
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viasummerkiss summerkiss
2601 e2ab
Reposted fromclitoris clitoris viaheartbreak heartbreak
lapis-lazuli
6551 40a7
Reposted fromnyaako nyaako viaheartbreak heartbreak
lapis-lazuli
8381 f734
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapikkumyy pikkumyy
lapis-lazuli

November 12 2017

lapis-lazuli
6533 043c
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty
lapis-lazuli
8229 1934
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viastraycat straycat
lapis-lazuli
I żeby ktoś teraz przyszedł, zadzwonił do drzwi, wziął mnie za rękę, powiedział, że wszystko się ułoży. Że chce spędzać ze mną czas. Wspólnie gotować, pić wino, śmiać się. Chodzić do kina - na głupie filmy też. 
Tak, chcę być najważniejsza. I chcę, by ktoś był dla mnie najważniejszy. 
Hm. O tym drugim marzę nawet bardziej.
— nieistniejące rozmowy z B.
Reposted fromdys dys viatraampek traampek
lapis-lazuli
3083 93d9
Reposted fromnoone97 noone97 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl