Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

lapis-lazuli
potrzebuj mnie.
— ..
lapis-lazuli
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
4459 118a 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viajethra jethra
lapis-lazuli
Zupełnie inaczej jest, jeżeli masz kogoś, kto cię kocha. To ci daje setkę powodów, aby żyć. Ja ich nie mam.
— Jonathan Carroll - Na pastwę aniołów
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajethra jethra
lapis-lazuli

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
9351 d94a 500
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viaatranta atranta
lapis-lazuli
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viajethra jethra
5310 eada 500
Reposted fromerial erial viaLazhward Lazhward
7939 1782 500
lapis-lazuli
Play fullscreen
Hiatus - Fortune's Fool

Jak dobrze, że jest muzyka, w której można się bez ryzyka zakochać.
lapis-lazuli
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
lapis-lazuli
5556 fc89
lapis-lazuli
lapis-lazuli
lapis-lazuli
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele vialovelife lovelife
7601 f35c
Reposted frommyry myry viaLazhward Lazhward
4618 aadd

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viarajska rajska
lapis-lazuli

Zasada nr 1: Jeżeli kobieta kocha i jest kochana, nie odejdzie.

Zasada nr 2: Jeżeli kobieta kocha, ale nie czuje się kochana, to najpierw będzie o tym mówić.

Zasada nr 3: Jeżeli kobieta kocha, nie czuje się kochana i jest ignorowana, kiedy o tym mówi – ODCHODZI.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)
lapis-lazuli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl