Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

8150 f2ca
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viastonerr stonerr
0732 780b
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viastonerr stonerr
lapis-lazuli
Tardigrade Walking Through Algae x
Reposted frompaket paket viastonerr stonerr
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viarulletka rulletka
lapis-lazuli
5329 de2c

March 17 2018

lapis-lazuli
chcę Ciebie  
wziąć  
w każde możliwe miejsce 
ale najbardziej  
chcę Cię  
mieć  
na co dzień  
Reposted fromlovvie lovvie

March 11 2018

lapis-lazuli
1199 bd84
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadeepbluex deepbluex
lapis-lazuli
Nie wiedziałam, jak się rozmawia. Nie wiedziałam, jak się mówi do ludzi.
— M. Halber
Reposted fromdygoty dygoty viadeepbluex deepbluex
lapis-lazuli

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

lapis-lazuli
"Skoro czujesz coś do dziewczyny, która ewidentnie czuje coś do ciebie, dlaczego pozwalasz jej się wymknąć?"
—  Jay Crownover
lapis-lazuli
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
lapis-lazuli
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
lapis-lazuli
8450 e3e3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAnnju Annju
lapis-lazuli
3173 d1db
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaabsolem absolem
lapis-lazuli

4gifs:

Elderly man prepares his dog for a rainy bike ride. [video]

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaelavator elavator
lapis-lazuli
6850 8d3a 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viatutus tutus
lapis-lazuli
lapis-lazuli

January 16 2018

lapis-lazuli
Reposted fromDennkost Dennkost vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl