Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

1822 3009
Reposted fromerial erial viaAmere Amere

May 07 2017

lapis-lazuli
Reposted frompanimruk panimruk vianiskowo niskowo
lapis-lazuli
2238 8666
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vialittledina littledina
lapis-lazuli
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viakurkawerka kurkawerka
lapis-lazuli
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viakerosine kerosine
lapis-lazuli
9084 0247
lapis-lazuli

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
lapis-lazuli
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viapikkumyy pikkumyy
lapis-lazuli
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
lapis-lazuli
8591 a809
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
lapis-lazuli
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viameem meem
lapis-lazuli
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viakerosine kerosine
lapis-lazuli

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viadziewcze dziewcze
lapis-lazuli
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viapikkumyy pikkumyy
lapis-lazuli
8263 400c
Reposted frommarlena marlena viastrangeee strangeee
lapis-lazuli
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.
Reposted fromdontforgot dontforgot viadepresja depresja
6949 0573
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajoannna joannna
0965 2adc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajoannna joannna
lapis-lazuli
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki via2708 2708

May 06 2017

lapis-lazuli

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl