Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

lapis-lazuli
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viaain ain
lapis-lazuli
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaolvido olvido
lapis-lazuli
4604 c02a
lapis-lazuli
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viaolvido olvido
lapis-lazuli
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
lapis-lazuli
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko "W dzień śmierci Jego; Opowiem wam o Esther (drugi obieg)
Reposted fromhelven helven viafckit fckit
9399 e768
Reposted fromshitsuri shitsuri viaZurui Zurui
lapis-lazuli
2608 4e04
Reposted fromthegirl thegirl viabluejane bluejane
lapis-lazuli
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viakrainakredek krainakredek
lapis-lazuli

Kobiety chcą, aby to mężczyzna chciał i to pokazał.

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viakrainakredek krainakredek

April 23 2017

lapis-lazuli
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras vialittlewhitelies littlewhitelies
lapis-lazuli
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaikari ikari
lapis-lazuli
Baby seals roll in sand to protect themselves from the sun
Reposted fromdhoop dhoop viaoll oll
lapis-lazuli
6466 edd6
exactly
Reposted fromjust-breathe just-breathe viafractasl fractasl
lapis-lazuli
0620 f0c7
Reposted fromkatsiu katsiu viatransfuzja- transfuzja-
lapis-lazuli
9518 3e41
Reposted fromcavovo cavovo viatransfuzja- transfuzja-
lapis-lazuli
7569 7ad3
Reposted fromsangivisceres sangivisceres
lapis-lazuli
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
lapis-lazuli
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl